مافیا

بازی فکری مافیا

در بازی مافیا 1400 بازیکن ها به دو دسته اکثریت شهروند و اقلیت مافیا تقسیم می شوند نقش هایی که از ابتدا جز صاحب نقش و گرداننده بازی کس دیگری از آن مطلع نیست گرچه گروه مافیا در شب اول یکدیگر را می‌شناسند

هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی از مافیاست و پیروزی مافیا در برابری با تعداد شهروندان است

بازی در دو بخش شب ها و روزهای متوالی انجام می شود روزها همه نقش شهروند را بازی می‌کنند و در فرآیند اتهام‌زنی، دفاع و رای‌گیری تلاش می‌کنند مافیا را کشف و با اکثریت آرا از شهر بیرون کنند

بخش روز

هر روز پس از گفت و گو با رای گیری دور اول بازیکنانی که رای اتهام  آنها به حد نصاب (نصف افراد در بازی) برسد از خود دفاع می‌کنند و با رای گیری دور دوم که در خواب نیمروزی با چشمان بسته انجام می شود یک نفر از بازی خارج می شود

نکته: در دور دوم رای گیری هر کس یک رای دارد و فقط به یک نفر از افراد مورد اتهام می تواند رای بدهد

نکته: اگر فقط یک نفر رای حد نصاب را بیاورد رای گیری دور دوم در روز و با چشمان باز انجام می شود و نیازی به خواب نیمروزی نیست

نکته: فقط در صورتی که تعداد افرادی که رای اتهام حد نصاب را دریافت کرده اند بیشتر از یک نفر باشند شهردار در خواب نیمروزی و با فرمان گرداننده بیدار شده و با اشاره می تواند رای گیری را ملغی و از خروج یک بازیکن جلوگیری نمایند یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رای گیری از بازی خارج کند

بخش شب

در بخش شب گروه مافیا به فرمان گرداننده از خواب بیدار شده و به صورت پنهانی لحظاتی را به مشورت می نشینند که کدام شهروند را مورد هدف قرار دهند و پس از آن گرداننده برخی از شهروندان را (دکتر شهروندان، حرفه ای، جان سخت، کارآگاه و…) نیز برای اجرای نقشه های شب خود بیدار می کند

نقش های بازی مافیا 1400

شهروند ساده در طول روز با حرف ها و استدلال های خود و شرکت در رای گیری می تواند به شهروندان کمک کند اما از ویژگی خاصی برخوردار نیست

شهردار فقط یکبار در طول بازی می تواند دور دوم رای گیری را ملغی و از خروج یک بازیکن جلوگیری نمایند یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رای گیری از بازی خارج کند

دکتر هرشب می‌تواند جان یک نفر را از شلیک شب نجات دهد او جان خود را فقط یکبار می تواند نجات دهد

روانپزشک دوبار در طول بازی می تواند قدرت مکالمه بازیکنی را بابت روان درمانی از او بگیرد

کارآگاه هرشب می تواند استعلام یک نفر را از گرداننده برای تعیین وضعیت شهروند یا مافیا بگیرد نکته رئیس مافیا (پدرخوانده) همیشه به او شهروند معرفی می شود

حرفه ای هر شب می‌تواند به یک مافیا شلیک کند اما با شلیک اشتباه به شهروندان خودش از بازی خارج می‌شود اما شهروند که به او شلیک شده در بازی باقی می ماند

جان سخت با شلیک اول از سوی مافیا کشته نمی شود و البته از شلیک اول هم بی‌خبر است گرفتن استعلام نفرات خارج شده بر عهده اوست و او دو بار می‌تواند استعلام وضعیت بگیرد

پدرخوانده مافیا استعلام پدرخوانده برای کارآگاه همیشه شهروند است و تعیین شلیک شب از طرف گروه مافیا بر عهده اوست

دکتر لکتر هر شب می‌تواند یک نفر را از شلیک نجات دهد دکتر جان خودش را فقط یکبار می تواند نجات دهد

مافیای ساده هر شب با همراهی خود به پدر خوانده و دکتر لکتر مشورت می دهد

کارت حرکت آخر

در پایان رای گیری بازیکن خارجی از بین شش کارت با انتخاب تصادفی وضعیتی را برای خودش و یا بازی تعیین می‌کند و اگر بنا بر اخراج او از بازی بود او حق دارد ۲۰ ثانیه بدون اشاره مستقیم به هر نقشی کلام آخر را بگوید (نوعی وصیت برای بازی کنان باقی مانده)

مسیر سبز بازی کن اخراجی می تواند یک بازیکن را در مسیر سبز امروز قرار دهد تا تحت هر اتهامی در رای گیری قرار نگیرد

فرش قرمز بازی کن اخراجی می تواند یک بازیکن را متهم کرده و او را مستقیم به دفاعی بفرستد

ذهن زیبا در صورتی که بازی کن اخراجی نقش دقیق یکی از بازیکن ها را درست حدس بزند و گرداننده بازی تایید کند او دوباره به بازی برمی گردد

بی خوابی امشب کسی نمی خوابد و بازی مستقیم به روز بعد می رود

دروغ ۱۳ بازی کن اخراجی در هر نقش یا گروهی که هست باید یک دروغ مرتبط به بازی به دیگران بگوید و بعد از تایید توسط گرداننده از بازی خارج شود

شلیک نهایی امشب مافیا حق شلیک ندارد و حق شلیک امشب با بازی کن اخراجی می باشد

adminhitavalod
ارسال دیدگاه